Czy trzeba podpisywać umowy w formie papierowej?

Czy trzeba podpisywać umowy w formie papierowej?

Dla ułatwienia całego procesu, nie wymagamy zawierania umów w tradycyjnej formie. Każda umowa zawierana jest drogą elektroniczną w momencie rejestracji poprzez akceptację regulaminu. Dodanie oferty, uzupełnienie niezbędnych danych i ustalenie warunków przyjmowania rezerwacji są wystarczające do rozpoczęcia współpracy.