Jak zrezygnować z usług świadczonych przez Noclegowo?

Jak zrezygnować z usług świadczonych przez Noclegowo?

W każdym momencie masz możliwość rozwiązania współpracy z portalem. Aby całkowicie usunąć prezentację obiektu wystarczy po zalogowaniu do Panelu Obiektu wysłać zgłoszenie: https://panel.noclegowo.pl/accounts/editSettings
Warto pamiętać, że w przypadku aktywnego abonamentu można również w każdej chwili zgłosić zawieszenie prezentacji. 
W takim przypadku obiekt nie będzie widoczny na listach, ale w każdym momencie można go ponownie aktywować.