A jeżeli gość po mojej akceptacji rezerwacji nie wpłaci zadatku?

A jeżeli gość po mojej akceptacji rezerwacji nie wpłaci zadatku?

Jeśli po określonym czasie, gość nie dokona płatności zadatku, wówczas rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.